محتوای شناسه ایرنیک
آموزش کامل ساخت شناسه ایرنیک

آموزش کامل ساخت شناسه ایرنیک

آموزش کامل ساخت شناسه ایرنیک آموزش کامل ساخت شناسه ایرنیک؛ شناسه ایرنیک یه ایدی کد یا شناسه ای هست که برای ثبت دامین های ملی مثل ir نیاز هست که داشته باشید. یعنی اگر این شناسه رو نداشته باشید امکان ...