محتوای حذف ابزارک گوتنبرگ
فعال کردن ویرایشگر کلاسیک ویجت وردپرس

فعال کردن ویرایشگر کلاسیک ویجت وردپرس

فعال کردن ویرایشگر کلاسیک ویجت وردپرس فعال کردن ویرایشگر کلاسیک ویجت وردپرس یا بازگرداندن ویرایشگر کلاسیک ویجت وردپرس برای ادیت و کار راحت تر با بخش ویجت یا ابزارک وردپرس؛ امان از دست این گوتنبرگ که ما پیرمردهارو اینقدر عذاب ...